Piercing

På Piercing er det 15års grense, men vi går ned til 13 år hvis du har med foresatte. På øreflipp er det 6års grensen.

Det inngår alltid grosmykke når du tar en piercing hos oss. I priset inngår også bytte når piercingen har grodd! I tillegg til dette får man 14-dagers plasseringsgaranti, og livstidsgaranti på jobben (så lenge man har med kvittering).